De smilte bredt til fotografen i 1955

Dette bildet ble tatt i Åfjord i 1955, ved den todelte Langdal skole.
Gammeldagan

Elevene på bildet fordeler seg fra 2. til 6. klassetrinn. Langdal skole ble nedlagt i 1961.

Første rekke fra venstre: Olaf Hafsmo (lærer Hafsmos ektemann), Eli Grøtting, Liv Grøtting, Magnhild Morkemo, Eldbjørg Morkemo, Ingunn Strømsli, Lillian Morkestrand, Lillian Vagø, lærer Kristina Sæter Hafsmo og Per Strømsli.

Andre rekke f.v.: Ingrid Grøtting, Jorunn Dolmseth, Jan Ingar Morkemo, Arnfinn Selseth, Bjarne Kverndal, Odd Grøtting og Ole Johs. Kverndal.

Har du bidrag til «Fra gamle dager»-spalten/Gammeldagan?
Send en mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no!