Blåser støvet av frøskjerringer, fusser og isterballer

En relativt ny tradisjon og en langt mer gammel foreligger med nye utgivelser til jula 2019.

Førstesidebildet til Nothoinnans julehefte 2019 er et 110 år gammelt motiv som viser fiskere, arbeidere og noe skuelystne på kaia i Vasøya. 

Gammeldagan

Den relativt nye tradisjonen er Nothoinnans julehefte i Vallersund i Bjugn. Foreninga er klar med sitt fjerde julehefte i tradisjonell julehefteutforming, det vil si i liggende A4-format.

Harald Mandal

Heftet, hvor førstesidebildet er et 110 år gammelt motiv som viser fiskere, arbeidere og noe skuelystne på kaia i Vasøya, er fullspekket med lokalhistorie. Her blir vi bedre kjent med den lokale kulturarbeideren Harald Mandal. Han var en allsidig bidragsyter på kulturfronten i Vallersund, fra ung alder til han døde bare 49 år i 1958. Han skrev dikt, prologer og fortellinger, spilte flere instrumenter, holdt radiokåseri og sang i kor.

Vasøya settes også under lupen. Det var et eventyr det som skjedde, da handelsstedet Vasøya ble etablert på slutten av 1800-tallet, blir det skrevet. Det ble skapt mange arbeidsplasser og det ble betydelig tilflytting til Vallersund både nord- og sørfra.

En liten julefortelling er med. Det er beretningen om at småunger i Skogn sang «Deilig er den himmel blå» i Jøssund kirke, flere år før den kom til Mandal.

Kallsord og kraftuttrykk

Selma Frivoll kan mye om blomster og planter, og tar leserne med på en vandring i flomålet.

Språket vårt har mangt du ikke finner i en vanlig ordliste, hvilket Nothoinnan nå retter opp med eksempler på kallsord og kraftuttrykk som opp gjennom historien har vært benyttet med stor glød. Ord som frøskjerring (illsint kvinnfolk), fusse (en raring) og isterball (en overvektig person).

Det anbefales dog at ordene blir brukt med forsiktighet.

Videre finner vi en reportasje fra Fosen skalldyr, hvor flittige hender er i aktivitet for å renske krabbe og fylle skjell med en delikatesse. Redaksjonen har også funnet fram 100 år gamle nyheter i gamle aviser.

Fosen historielags 2019-årbok er klar. 


Nummer 58

Fosen historielags tradisjon med utgivelser av Årbok for Fosen er gammel. Det er bok nummer 58 som nå ligger rykende fersk fra trykken. Om innholdet i 2019-utgaven ramser vi opp:

«Øynamnet Asen i Bjugn. Norrønt eller samisk opphav?», «Blåskjella i Strømmen i Rissa som havnet i Høyesterett i 1888», «Skipper Jakob Andreas Nordenberg (1764-1816)», «Den tyske drift i Melandsgruvene», « Ingeniør Ole Singstad (1882-1969)», «Øytun på Hemnskjela 100 år», «En sommer med Carl Dons», «Gåtefulle steiner i Roan», «Årtusener med sauehold – noen eksempler fra Fosen», «Kirkebyggingen i Agdenes og Lensvik i 1850- og 1860-åra – statlig styring og lokal tilpasning», «Frå Fosen til Nederland», «Sogneprest til Ørlandet menighet 1741-1754», «Lars Barhow «en lærd, og i Naturhistorien især bevandret Mand», «Fløyting av tømmer og ved i Hemne» og «Menneske og makter på Vik».