Fant sekk med sølvtøy gjemt under hytta

For 25 år siden var det funnet av tyvegods som forundret mange i Fosen. For hvem tilhørte det som dukket opp under ei hytte?
Gammeldagan

I avisa 9. juni 1994 sto følgende å lese: