De spilte på lag

Tusenvis av fosninger har deltatt i ulike former av lagidrett opp gjennom åra.
Gammeldagan

Denne bildeserien er i første rekke basert på lagbilder som Fosna-Folket har fått inn til splaten «Fra gamle dager».