Slik så en konfirmant i 1941 ut

I disse konfirmasjonstider har vi et bilde fra en konfirmasjon på Beian i Ørland i 1941, som er fra konfirmasjonen til Trygve Bakken (1925-2014).
Gammeldagan

Det er Torbjørn Bakken på Opphaug som har bidratt med bildet. Han opplyser om følgende: