Dette Fosen-bildet ble trolig tatt for rundt 150 år siden

Bjarne J.M. Selnes i Frogner har sendt oss dette motivet, som faktisk har stått på trykk tidligere.
Gammeldagan

Selnes skriver: