Denne endte sine dager på havets bunn

Johan Aars i Leksvik har bidratt med bilde og tekst om ei frakteskute som endte sine dager på havets bunn: MS Mosvik.

Johan Aars tok dette bildet av frakteskuta MS Mosvik ved kai på Ila Pir i Trondheim rundt 1980.  Foto: Johan Aars

Gammeldagan

Johan Aars beretter: