Stor samling ved eggsentralen

Ved eggsentralen på Opphaug i Ørland ble dette bildet tatt i sin tid.
Gammeldagan

Nøyaktig årstall har vi ikke, men en kan anta at dette er fra 1920- eller 1930-tallet en gang. Her kan kanskje noen av våre lesere bidra med mer nøyaktig datering?