Gammeldagan:

Dette er tre av dem som utvandret fra Fosen

Magne Gerhardsen, i dag bosatt i Bergen, var en av dem som deltok på Spelverkstedet på Momyrstua for det nye spelet Bjørnørfolket sist helg.
Gammeldagan

Han har tre slektninger som utvandret fra Roan i sin tid, og som vi ser på dette bildet.