Gammeldagan:

Tettstedet og havna anno 1958 i farger

Denne serien med fargebilder fra 1958, er det Rolf Lage Ulriksborg på Uthaug som har bidratt med.
Gammeldagan

Og motivene viser Uthaug med den ikke minst kjente Sjøgata, hvor det fortsatt står fiskerhus fra midten av 1800-tallet.