Gammeldagan:

Dette var ferge for både folk og fe

Her er katamaran-farkosten som ble brukt til å frakte både folk, husdyr og gods over Bjørsjøen i Leksvik på 1930-tallet.

  Foto: Einar Hetland

Gammeldagan

Rundt Bjørsjøen og Ytter-Langen på Leksvikskogen var rundt et dusin setrer i drift på 1920- og -30-tallet. Vest for Bjørsjøen lå to setrer som tilhørte de to Hetland-gårdene. Veien til dem var både lang og myrete, så man foretrakk å ro over sjøen. Så fikk man ideen til denne katamaranen hvor to mann måtte trå til ved årene. Det er Olaf Berget hesten ombord, mens Anton Alseth ser på. Bildet er tatt av Einar Hetland.

Har du bidrag til «Fra gamle dager»-spalten/Gammeldagan? Send en mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no!

Gammeldagan:

Her er Wangsten som ble til Vangstein

På dette postkortet, utlånt av Linda Grande på Ørlandet, ses det daværende våningshuset på gården Vangstein på Ørlandet.


Gammeldagan:

Her er rutebåten som gikk mellom Bjugn og Åfjord

Fra Tiltrem i Bjugn til Selnes i Åfjord er det ikke lange strekket over Åfjordsstrømmen.


Gammeldagan:

Det er godt med en kaffetår i solskinnet

En kaffetår i solskinnet kan være helsebot for både kropp og sjel.


Arbeidet for indremisjonen

Dette bildet ble tatt av Nils Foss hos Lars Foss i Stadsbygd i 1973 eller 1974.