Gammeldagan:

Her er Wangsten som ble til Vangstein

På dette postkortet, utlånt av Linda Grande på Ørlandet, ses det daværende våningshuset på gården Vangstein på Ørlandet.
Gammeldagan

Skrivemåten var tidligere Wangsten.

På Yrjar Heimbygdslag sine sider, opplyses det blant annet om at har det vært mange eiere og forpaktere på denne gården:

« ... Den ene distriktslegen avløste den andre, her hadde de kontor og noen drev også gården ved siden av legepraksisen. De hadde tjenerskap og dette ble huset i de to store bygningene på gården. Ørlandsboka nevner dem alle, med side familier.»

Den første eieren var Dorthea Holtermann med skjøte fra Ludovika Holtermanns bo i 1879. Videre opplyses det om at gårdens areal er på 80 dekar dyrka mark og 30 dekar annet areal. Inntil 1973 ble det drevet med melk- og kjøttproduksjon. Siden med korn og kjøttproduksjon.

Har du bidrag til «Fra gamle dager»-spalten/Gammeldagan? Send en mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no!

Gammeldagan:

Her er rutebåten som gikk mellom Bjugn og Åfjord

Fra Tiltrem i Bjugn til Selnes i Åfjord er det ikke lange strekket over Åfjordsstrømmen.


Gammeldagan:

Det er godt med en kaffetår i solskinnet

En kaffetår i solskinnet kan være helsebot for både kropp og sjel.


Arbeidet for indremisjonen

Dette bildet ble tatt av Nils Foss hos Lars Foss i Stadsbygd i 1973 eller 1974.