Denne boligen er akkurat solgt - dette ble prisen

foto