Denne eiendommen har skiftet eier tre ganger de siste ti årene