Boligen stormer inn på topplisten i Indre Fosen kommune siste måneden