Fritidseiendommen i Vallersund kjøpt for 1.300.000 kroner. Slik er markedet på Ørlandet nå.