En bolig i dette området Åfjord kjøpt for 1.300.000 kroner