Kjøperen la 2.850.000 kroner på bordet for bolig i Åfjord kommune