Denne fritidsboligen har steget 67 prosent i verdi på 18 år