Grønningsveien 381 har skiftet eier. Her er prisen.