Kjøperen la 600.000 kroner på bordet for denne fritidsboligen i Åfjord kommune

foto