«Vil savne hans store engasjement for bygda, hans optimistiske fremtoning og lune humor»

Med Jakobs bortgang er en stor samfunnsbygger gått bort, skriver Benjamin Schei  dette minneordet.

Da Jakob Foss mottok Stadsbygd sparebanks innsatspris.  Foto: Jacqueline Williams

Dødsfall

Jakob Foss døde 23. august 2020 nær 84 år gammel. Selv om helsa hadde vært skral i de siste åra, kom døden brått.