Til leserne av Fosna-Folket: Vi beklager at vi ikke avdekket at deler av leserinnlegget skrevet av Myrvold, inneholder direkte avskrift fra Bores kommentar, og at Myrvold har brukt tekst skrevet av en annen uten kildehenvisning.

Til Bjørn Kristoffer Bore: Vi beklager at vi publiserte et leserinnlegg som inneholdt flere setninger som er direkte avskrift av din kommentar.

Her kan du lese Myrvolds kommentar. Fosna-Folket har nå merket leserinnlegget, fordi vi mener det har stor verdi som dokumentasjon på plagiatet.

Les hva Myrvold tok fra Bores tekst, og Myrvolds svar til dette i saken under.