Annonse fra Fosen Renovasjon
Gå til

Ha kontroll på det du har i kjøleskapet

Det sier daglig leder Ola Sørås i Fosen Renovasjon, som har avfallsreduksjon og matsvinn øverst på lista når selskapet nå går inn i sitt 20-ende år.

Renovasjonsselskapet er godt i gang med jubileumsfeiringen. De har overrasket kunder med jubileumsgave, fått 13 nye ansatte og er klare med nye tiltak for å gjøre verden til et bedre sted for de som kommer etter oss.

Visjonen om “bare fornøyde etterkommere” er et hårete mål, men ifølge renovasjonssjefen, ikke uoppnåelig.

-  Tidligere var visjonen “bare fornøyde kunder”, og vi jobber selvfølgelig hardt for at kundene vi har i dag skal bli fornøyde. Men med de utfordringene vi står overfor med tanke på miljø og ressurser, må vi jobbe for at de som kommer etter oss også er fornøyde med den jobben vi gjør. Det håper og tror jeg de vil være, sier Sørås.

Renovasjonsselskapet står midt i utviklingen man kaller det grønne skiftet, hvor fornybare ressurser og sirkulær økonomi er i fokus. Norge har lenge levd godt på vannkraft, fisk og ikke minst olje. Nå er imidlertid avfall og fornybare ressurser det nye satsingsområdet.

3 av Fosen Renovasjons 10 nye ansatte , lokalisert i Bjugn.  

 

Spis opp maten

Fosen Renovasjon har ei liste med tiltak for å være godt rustet for det grønne skiftet. Helt øverst står avfallsreduksjon, med matavfall i fokus.

Bare på Fosen kaster hver innbygger 37 kilo spiselig mat hvert år, viser en plukkanalyse renovasjonsselskapet har gjort.

- Å redusere mat som kastes gir stor klimabesparelse, samt at det også er et etisk aspekt overfor mennesker som ikke har nok mat. Dersom alle kaster mindre spiselig mat vil man også spare penger både gjennom mindre innkjøp og lavere renovasjonsgebyr, sier Sørås.

Han håper å gjøre befolkningen mer bevisst på matsvinn, og har to enkle råd til hva folk kan gjøre for miljøet hjemme.

- Reduser middagsporsjonene slik at man spiser opp og unngår rester. Ta en frukt til dessert om det blir for lite. Og ha kontroll på det du har i kjøleskapet, slik at du får spist ting før det blir gammelt.


Ren kystnatur

Fosen Renovasjon er også sterkt engasjert i den årlige, landsomfattende miljøbegivenheten Strandryddedagen. Målet med aksjonen er en ren kystnatur som alle kan ha glede av. Det betyr vekk med alt av sneiper, plast, fiskeutstyr, engangsgriller, gamle dekk, flasker, bokser og glasskår.

Fosen Renovasjon er sterkt engasjert i den årlige, landsomfattende miljøbegivenheten Strandryddedagen og fellesprosjektet Hold Midt-Norge Rent. Målet med aksjonen er en ren kystnatur som alle kan ha glede av. Her fra Strandryddedagen 2017, Tungtrøen- og Akrobaten barnehage, Stadsbygd i aksjon i fjæresteinene. 

Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddedugnad, og hvert år bidrar også fosningene selv ved å rydde sine lokale strender.


10 nye ansatte

Siden oppstarten i 1997 har Fosen Renovasjon IKS gått fra å være et selskap med to ansatte til i dag å ha 20 ansatte.

Den store økningen i staben kom etter at RenoNorden, som hadde innsamlingskontrakt med Fosen Renovasjon, gikk konkurs tidligere i høst. Valget sto da mellom å ansette RenoNordens renovatører, eller lage et hasteanbud for å skaffe et nytt selskap til å gjøre jobben.

Valget var lett, og dermed hadde Fosen Renovasjon 10 nye ansatte.

Sørås mener det er nødvendig å ruste opp og investere i avfallshåndtering slik utviklingen er nå. Vi blir stadig flere som deler kloden, samtidig som vi forbruker mer. Varene vi forbruker produseres av ulike materialer, som ofte ikke er fornybare eller lett tilgjengelige. Eksempler på dette er oljeprodukter som plast, drivstoff og sjeldne metaller som man blant annet finner i mobiltelefoner og PC-er.

- Den beste måten vi kan ta vare på ressursene i avfallet på i dag er en kombinasjon av kildesortering hos forbrukerne og automatisk ettersortering, sier Sørås og viser til prosjektet Sesam Ressurs AS.

Søppel er ikke lenger bare søppel

Sesam er et prosjekt som skal gi Trøndelag en ny ordning for hvordan vi sorterer avfallet hjemme og hvordan det skal ettersorteres og gjenvinnes.

Det er renovasjonsselskapene i Midt-Norge som har gått sammen og laget en felles avfallsstrategi hvor dette ettersorteringsanlegget i Trondheim er en viktig brikke.

Når Sesam-anlegget er på plass, skal fortsatt pappen og papiret i en egen dunk, mens resten går i den andre. «Resten» er en grønn pose med matavfall, og en vanlig butikkpose med plast og restavfall.

Den grønne posen med matavfall er det første som blir sortert ut på anlegget. Denne videresendes til et biogassanlegg som produserer drivstoff og gjødsel av matavfallet. Butikkposene med restavfall blir åpnet og sortert i ulike plastfraksjoner, metaller og papir som alt sendes til gjenvinning.


Miljøhensyn blir avgjørende

Knut Bakkejord ledet Sesam-prosjektet i Trondheim og sa tidligere i år til Adresseavisen at det er avgjørende å få ressursene inn i kretsløpet igjen.

- Hvis ikke, bedres ikke klimaet og miljøet. Bærekraft og sirkulær økonomi kommer til å bli stadig viktigere, og i pakt med det vil markedene for gjenvinningsprodukter som biogass og gjødsel utvikle seg. Ikke-bærekraft er rett og slett dyrere enn bærekraft, og én dag kommer vi dit at hensynet til miljøet blir det som legger premisset for det meste, sier Bakkejord.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Fosna-Folkets redaksjon, men av Fosna-Folkets markedsavdeling.

Fosna-Folket er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på fosna-folket.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.