Norske soldater til Irak om kort tid:

Ørland-soldater kan bli benyttet som styrkebeskyttelse

Norske soldater vil innen kort tid bli sendt til Irak, opplyser regjeringen. Soldater fra Ørland hovedflystasjon kan bli benyttet som styrkebeskyttelse dersom Hercules benyttes som transportmiddel.

5. september i fjor landet en norsk C-130J Hercules med nødhjelp i Erbil i Nord-Irak. Dersom Hercules blir benyttet som transportfly til Erbil under oppdraget som nå planlegges, kan soldater fra Ørland hovedflystasjon bli benyttet som styrkebeskyttelse.  Foto: Forsvaret

Fakta om birdaget

«De norske styrkene vil delta i kapasitetsbygging av irakiske sikkerhetsstyrker i Erbil-området og Bagdad, og skal ikke følge de irakiske styrkene i kamp.

Det norske styrkebidraget i Erbil vil inngå i det tysk-ledete kapasitetsbyggingsbidraget til Nord-Irak. Ledelsen vil rotere mellom Tyskland og Italia på seks-måneders basis. Detaljene for konseptet er fortsatt under utarbeidelse. Det norske styrkebidraget vil innledningsvis bestå av stabspersonell og personell som skal bidra til oppbygging av treningssenteret i Erbil. Deretter vil bidraget bygges opp etter hvert som treningssenteret ferdigstilles og kapasitetsbygging av de irakiske styrkene kan påbegynnes. På sikt vil bidraget bli i størrelsesorden 50 militære instruktører samt personell til ulike støtteelementer.

Det norske bidraget til kapasitetsbygging i Bagdad vil være tilknyttet et treningssenter som er etablert innenfor sikkerhetsområdet til den internasjonale flyplassen i Bagdad. For Bagdad er det noe usikkerhet knyttet til koalisjonens behov, og styrken som sendes innledningsvis er derfor noe mindre enn det som ble skissert tidligere. Ved siden av å starte trening i Bagdad, vil tilstedeværelse bidra til å kartlegge videre behov for norsk støtte til treningssenteret.

I tillegg til å bemanne treningssentrene i Erbil og i Bagdad, vil Norge fylle stabsstillinger i koalisjonens kommandostruktur i Kuwait og Bagdad. Stab- og støttefunksjoner vil utgjøre om lag 30 personell», skriver regjeringen på sin nettside.

Forsvaret

– Avdelingen fra Ørland har tidligere blitt brukt til beskyttelse av norsk C-130J Hercules (norsk militært transportfly, red. anm.). Styrken vil være en av mulighetene om Hercules benyttes. Dette er ikke klarlagt ennå, sier kaptein Brynjar Stordal, presse- og informasjonsoffiser ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), til Fosna-Folket.

Den aktuelle styrken er «Baseforsvar stridsgruppe» (BFSG), som holder til på Ørland hovedflystasjon. Styrken er spesialister på å forsvare fly og ivareta mannskapets sikkerhet.

– Alvorlig trussel

Forsvaret vil innen kort tid sende den første delen av det militære bidraget til den internasjonale koalisjonen mot ISIL. Bidraget vil bestå av om lag 50 soldater til Erbil og et bidrag til Bagdad, samt støttepersonell og stabsoffiserer fordelt på ulike hovedkvarter til ledelse av operasjonen. Personellet vil inngå i det tysk-ledede treningssenteret som etableres i Erbil, og drive utdanning og trening av irakiske sikkerhetsstyrker i Bagdad. Både den første delen av bidraget til Erbil og styrken til Bagdad vil starte deployering om kort tid, men det vil være en gradvis oppbygging av styrkebidraget etter hvert som treningssentrene ferdigstilles, skriver regjeringen på sin nettside.

– ISIL utgjør en svært alvorlig trussel for sikkerhet og stabilitet i Irak og Syria. I tillegg har grupper og enkeltindivider som sympatiserer med ISIL gjennomført terrorhandlinger i allierte land og en rekke andre steder i verden. Det er viktig at koalisjonen bidrar til å hindre at ISIL fortsetter sin militære oppbygging og ideologiske propaganda, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), i en uttalelse.

– Avhenger av sikkerhetssituasjonen

Om det blir brukt sivile charterfly til å frakte personellet, eller om Hercules skal benyttes, avhenger av hvor trygge landingsforholdene er i Irak.

– Det avhenger av sikkerhetssituasjonen der og da, samt tilgjengelighet på egen kapasitet på transportfly. I dag går det sivile rutefly til byen, sier Stordal.

Han forteller at det også kan bli aktuelt å bruke andre NATO-ressurser for å transportere soldatene.

Telemark bataljon klare for oppdraget

Etter det Stordal kjenner til skal det ikke være snakk om at soldater fra Ørland hovedflystasjon skal ha permanent tilhold i Irak.

– Det er jeg ikke kjent med. Primært er de som er satt opp personell fra Hærens styrker.

Telemark bataljon (TMBN) er klare for oppdraget. 

– Det er definitivt en av styrkene som er relevant og som vil bli brukt, sier Stordal.

Ifølge Forsvaret har TMBN trent på oppdraget en kort stund.

– Bataljonen er klar til å løse oppdrag i Irak, og styrken har drevet oppdragsspesifikktrening en kort stund. Basisferdighetene de har med seg fra trening mot forsvar av Norge holder høyt nivå, og soldatene er alltid klare til å dra på kort varsel, sier Hærens pressetalsmann Aleksander Jankov, i en uttalelse.

Har planlagt siden oktober

Akkurat når styrkene sendes til Irak er foreløpig ikke helt klart.

– Nå skal vi få på plass det politiske, noe som sannsynligvis blir vedtatt og er formelt på plass i løpet av uken, sier presse- og informasjonsoffiseren.

Det var i oktober i fjor at regjeringen sa at Norge skulle delta i koalisjonen mot ISIL. Siden har FOH forberedt oppdraget.

– Fra det ble politisk bestemt at vi skulle stille med styrker, har vi vendt blikket i retning dette området. Vi har skaffet informasjon om status på bakken, sikkerhetsforhold og relevant etterretningsinformasjon. Vi har gjort forberedende tiltak som det har vært naturlig å se på, forklarer Stordal.

Ørland-soldater ble vurdert senest i fjor

5. september i fjor landet en norsk C-130J Hercules med den første norske lasten med nødhjelp i Erbil i Nord-Irak. Flyet var lastet med konteinere på oppdrag fra Kirkens nødhjelp. Bakgrunnen for oppdraget var et akutt behov for humanitær hjelp etter Den islamske statens framstøt.

Da Hercules-flyet hadde gjennomført det første oppdraget, ble det umiddelbart klargjort for et nytt oppdrag til Nord-Irak. Denne gangen skulle FN-materiell fraktes til Erbil. Ørland-styrkene ble vurdert som styrkebeskyttelse av flyet. Det ble etter hvert besluttet at Norges transportfly ikke skulle benyttes i oppdraget, noe som gjorde at soldatene fra Ørland hovedflystasjon ikke ble benyttet.

– At de blir vurdert som ett av alternativene til dette oppdraget er helt naturlig. Den beskyttelsen de kan gi, er helt klart en av kapasitetene vi må vurdere. De har stått på beredskap siden det første oppdraget, sa oberstløytnant Ivar Moen ved FOH.

Forsvaret