Ulykkeskommisjonens rapport:

Tre personer var en hårsbredd fra å bli truffet av F-16-flyets kanonild

Ifølge rapporten forvekslet piloten målområdet med et observasjonstårn. Men hendelsen fra 2016 kunne, ifølge Undersøkelsesmyndigheten, vært unngått med bedre prosedyrer og arbeidsrutiner. Luftforsvaret tar hendelsen svært alvorlig.

Piloten skulle skutt mot «strafe target», men skjøt i stedet mot vestre tårn, der et bakkemannskap på tre befant seg.  Foto: Sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

Forsvaret

F-16-flyet med kallenavnet STEEL 27 ladet kanonen og gikk nok en gang i angrepsposisjon i nattemørket over Tarva skytefelt. Med det piloten trodde var riktig mål i sikte, fyrte han av omkring førti skudd. Fem av 20 mm-prosjektilene traff observasjonstårnet langt vest for siktemålet (strafe target). I tårnet befant det seg tre personer som hadde i oppgave å lede piloten. Illustrasjoner viser at bakkemannskapet på tre var få centimeter fra en sikker død.