«Vi nekter å drukne i stillhet i dette havet av urett og løgner»

«Vi roper – rop med oss!» - Et leserinnlegg av Marthe Kalland.

Illustrasjonsbilde av Fosen videregående skole. Foto: Terje Dybvik 

Debatt

Musikklinja ved Fosen videregående skole trues fortsatt med nedleggelse. Til tross for aksjoner og underskriftskampanjer sier fylkespolitikerne fortsatt nei til å åpne for at elever kan søke på musikklinja.

Hvert år siden 1997 har musikk-, dans- og dramalinja ved Fosen VGS satt opp en større produksjon i Bjugn og Ørland. Gjennom disse produksjonene og linjas støtte til andre kulturarrangementer får elevene muligheten til å bidra med noe i lokalsamfunnet. Linja er uten tvil blitt en viktig del av hele Fosens kulturprofil, og inkluderer og samarbeider med mange ulike aktører i sine prosjekter.

Musikklinja er en ressurs for Fosens kulturliv, og det er en skam at et slikt tilbud skal gå tapt etter en så stor satsing fra kommunens og skolens side på nettopp dette området. På Fosen VGS sin nettside står det svart på hvitt at dette er en skole som satser på en TYDELIG KULTURPROFIL. Om bare disse flotte formuleringene om skolens visjoner faktisk var legitime. Både skolen og kommunen skryter på seg disse påstandene om stor kultursatsning. Vel, verken kommune eller skoleledelse har hatt vilje til å stå fram i saken som motstandere av nedleggelsen.

Hvorfor er det ingen som griper inn for å snu denne svært negative trenden? På kun få år har Fosen VGS mistet nesten alle sine linjer innen kultur. Nå er det kun musikklinja og idrettslinja som gjenstår. Dette var da LITT av en videreføring av denne SÅKALTE kultursatsningen! Dette er, i motsetning til hva det framstilles som, en kommune og en skole med en kulturprofil som ligger for døden. Og de som styrer skuta står bare og ser på at den synker ned i dypet.

Enda en ting som er til stor forargelse er at dette er et LØFTEBRUDD fra fylket sin side. Ved skolestart 2013 fikk ikke musikklinja noen førsteklasse på grunn av at linja hadde to for få søkere til å oppnå kravet for opprettelsen av en førsteklasse. Vi ble da lovet at dersom vi hadde nok søkere i 2014 ville tilbudet bli gjenopprettet. I år har vi nok søkere, men fylkespolitikerne har ikke holdt sitt løfte, og musikklinja trues igjen med nedleggelse.

Kreative sjeler har et behov for å kunne gå skole med noe kreativt som hovedfag.  Musikklinja ved Fosen VGS er for mange elever en viktig årsak til at de kommer seg gjennom videregående skole. Når elevene får muligheten til å drive med sine interesser på skolen er dette motivasjon for å også gjennomføre de mer tørre fagene. På musikklinja lærer man mye, men det man kanskje lærer mest om er seg selv og hvordan samarbeide med andre. Å fjerne et slikt tilbud er ikke bare å fjerne en hjørnestein i kulturen på Fosen, men det er å fjerne stort potensial og muligheter for ungdommene på Fosen.

Vi nekter å drukne i stillhet i dette havet av urett og løgner. Bli med og rop for kulturen og ungdommene på Fosen!

Vi roper – rop med oss!

Marthe Kalland,
elev ved musikklinja ved Fosen VGS