Verdiskapingen av reiselivet har stor betydning for Ørland kommune

Randi Wenche Haugen, styreleder ved Roret Ørland kulturforetak, og Hanne Falstad, daglig leder Ørland kulturforetak, har sendt inn dette leserbidraget.

Hanne Falstad.  Foto: Emilie Sofie Olsen

Debatt

Nasjonal idrettspolitisk Arena (NIPA) ble gjennomført på Ørland forrige uke. NIPA er en ny nasjonal arena for idrettspolitiske debatter, og arrangementet samlet rundt 250 deltagere fra hele idretts-Norge samt sentrale politikere og næringsliv over to dager. Vår flotte kommune fikk en fantastisk positiv nasjonal markedsføring. NIPA er et samarbeid mellom Roret KF, Ørland kommune, Trondheim Spektrum og Norges idrettsforbund ved Trøndelag idrettskrets, og skal være et årlig arrangement.

Ørland kommune har etablert Roret KF og gitt oss i oppdrag - i samarbeid med Ørland kommune – å være en synlig og betydelig utviklingsaktør innenfor sitt tjenesteområde, noe som bl.a. inkluderer å være en positiv drivkraft for folkehelse, samfunns- og næringsutvikling.

Ørland kommune ønsker befolkningsvekst og næringsvekst, og Roret KF er en betydelig samarbeidspart, både når det gjelder stedlig tilknytning, identitetsbygging og for innbyggernes og besøkendes opplevelser og trivsel.

Dette samarbeidet har medført utvikling av www.orland.no som er en plattform der vi markedsfører Ørland kommune som en attraktiv reiselivsdestinasjon. I 2020 etablerte vi et samarbeid med Utheve AS fra Rissa for å profesjonalisere markedsføringen av www.orland.no. De er eksperter på digital markedsføring. Dette samarbeidet har vi videreført i 2021 med bistand fra korona midler fra Ørland kommune.

Helt ferske tall fra reiselivssatsingen i 2021 viser en betydelig økning i antall besøkende på www.orland.no. Statistikk viser at det en tilfeldig dag i sommer var hele 700 besøkende på siden. Det har vært betydelig økning av sykkelutleie, hele 58%, samt Austrått Fort har hatt stor økning i antall besøkende fra i fjor på hele 34%.

Verdiskapingen fra reiseliv for Ørland kommune er viktig da næringene innen handel og service og hotell er avhengig av turisme. Denne påstanden kan begrunnes i NHO Reiseliv sin rapport «Reiselivsnæringens verdi». Denne rapporten kartlegger verdien av reiselivet for Norge generelt og for norske kommuner spesielt. Rapporten har bidratt til å synliggjøre reiselivets betydning for sysselsetting og verdiskaping i norske kommuner, og har fått mye oppmerksomhet blant nasjonale og lokale politikere og i media.

For Ørland kommune er reiselivets betydning for lokal verdiskaping og sysselsetting stor ifølge www.visitnorway/innsikt. Reiselivsnæringene i Ørland kommune hadde en estimert verdiskaping på ca. 79,6 millioner kr i 2019. Kilde for tallene er i Innovasjon Norges oversikt over reiselivets verdiskaping i Norge i 2019 som er utarbeidet av Asplan Viak, på oppdrag fra Innovasjon Norge. Samme rapport viser at tilreisende til Trondheim i 2018 la igjen omtrent 2,6 milliarder kroner, noe som utgjør omtrent 1800 kr i gjennomsnitt per gjestedøgn. 2,1 milliarder kroner tilfaller reiselivsnæringen, og 500 millioner kroner tilfaller handelsnæringen og andre tjenester. Reiselivsnæringens vare- og tjenestekjøp tilsvarer omtrent 1000 arbeidsplasser hos underleverandører i verdikjeden innenlands. Ved å styrke satsningen og synliggjøre Ørland kommune som en attraktiv reiselivsdestinasjon, er målet å oppnå større synergieffekt og besøk fra Trondheim sine turister.

NIPA -arrangementet medførte mange gjestedøgn/overnattinger i vår kommune. Responsen fra idrettsbevegelsen er svært positiv, og NIPA skal bli et årlig arrangement. NIPA bidrar til nytenking og utviklende samarbeid innen Norsk idrett og er et regionalt og nasjonalt viktig og innovativt konsept som også har som mål å gi verdiskaping for Ørland kommune.

I arbeidet med kommuneplan for Ørland 2022 – 2034 inviteres du til å medvirke og si hva som er viktig for deg i din hverdag og hva du mener kommunen bør satse på i årene fremover. Gå inn på https://orland2034.no/ og si din mening om framtidens Ørland. Ørland snakker sammen - og vi lytter gjerne.

Randi Wenche Haugen, Styreleder Roret Ørland kulturforetak
Hanne Falstad, Daglig leder Ørland kulturforetak

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.