Mandag har du makta

Mandag er demokratiets festdag. Det ligger heldigvis an til å bli et spennende valg i Sør-Trøndelag, skriver Gunn Kari Hegvik, redaktør i Fosna-Folket, i denne kommentaren.

Skal du bruke stemmeretten? Ørland/Bjugn: Det nærmer seg folkeavstemning i Ørland og Bjugn, her ser du hvor du kan levere din stemme. Siri W. Theodorsen redaksjonen@fosna-folket.no Den 24. februar gjennomføres det rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing mellom Ørland og Bjugn. For å kunne avgi stemme må du være registrert i folkeregisteret i en av kommunene, og du må være født i 1998 eller tidligere. Det totale antallet stemmeberettigede personer i Bjugn kommune er 3785, valg valgurne stemmeseddel   Foto: Siri W. Theodorsen

Debatt

Ifølge siste måling fra NRK, ser Høyre, Frp og SV ut til å beholde sine representanter fra inneværende periode.

For de andre partiene kan det bli endringer:

Rødts, Hege Bae Nyolt, Ask Ibsen Lindal i MDG, Aps fjerdemandat, Steinar Krogstad og Sps andremandat, Heidi Greni, har gjennom de siste ukene kjempet om sistemandatet i fylket.

Det betyr at hver stemme kan bli svært avgjørende. Uansett hvilket parti du til slutt velger å gi din stemme, må de politiske partiene i årene fremover forholde seg til tunge utviklingstrekk som vil endre premissene i norsk politikk:

  • Uavhengig om oljekranene stenges snart eller senere; tiden for de store funnene på norsk sokkel er forbi, og inntektene fra oljen kommer til å gå ned.
  • En større del av befolkningen blir eldre, og det er bra. Men trolig har det konsekvenser for utgiftene til helse- og omsorgstjenestene.
  • Urbanisering: De aller fleste velger å flytte til byen. Og mens stadig flere flytter, vil enda færre i det hele tatt ha noen tilknytning til bygda. Det vil påvirke hvordan vi innretter lokalsamfunnene her.
  • Klimaendringene går raskere, blir mer intense og noen av tendensene er irreversible, konkluderte 234 forskere i FNs klimapanel med i august. Det har allerede, og kommer til å få enda sterkere påvirkning på all samfunnsplanlegging.

Det er vanskelig å velge. Ingen er enig i alt et parti står for. I politikken snakkes det om å få velgerne til å kjennes seg igjen i partiets beskrivelse av samfunnet. Et parti som sliter med fortellingen sin, har også vanskelig for å vinne velgere.

VG-kommentator, Tone Sofie Aglen, skrev nylig at dette trolig er valget hvor det ikke lenger er en dominerende fortelling om Norge.

«Den tiden virker å være forbi da folk og land lot seg samle i en politisk fortelling. Fragmentering er kanskje et dekkende ord. Det kan se ut som vi har fått det mangfoldet alle har snakket så varmt om.»

Jeg vet ikke hvilken fortelling om Norge, Trøndelag eller Fosen du kjenner deg mest igjen i. Men mandag har du makt til å vise hvilket samfunn du mener vi bør utvikle i årene fremover.

Det er avgjørende at så mange som mulig bruker den makten. Gjør du ikke det, undergraver du det vakreste i det som fortsatt er en felles fortelling om Norge:

Et bredt folkestyre preget av folk som har tillit til hverandre.

Godt valg!