Jeg håper innbyggerne kan være tålmodige med den nye kommunen

Trond Brekstad, gruppeleder i Ørland Fremskrittsparti, har skrevet dette leserinnlegget.

Trond Brekstad.  Foto: Ola Bjerkevoll.

Debatt

Kjære ørlendinger!

Jeg vil først og fremst si at jeg er glad, at så mange av dere er engasjerte og ønsker å ta til orde for diverse saker som omhandler kommunen og vår fremtid sammen som en ny kommune.

Jeg registrerer at det er mye misnøye blant oss innbyggere i kommunen, og at enkelte store tema reises. Jeg vil ikke si meg enig i at verken kommunestyret eller administrasjonen jobber dårlig eller tar dårlige valg, men det er selvfølgelig flere ting vi politikkere og administrasjon kan bli flinkerere på.

Vi jobber mye med å unngå eiendomsskatt og det mener jeg vi skal klare, økonomien i kommunen er utfordrende og det må vi alle ta inn over oss. Det kan selvfølgelig diskuteres om hvorfor vi er der vi er, men det hjelper ikke på den situasjonen vi er i nå.

Jeg registrerer at det går mange diskusjoner rundt om, og jeg blir kontaktet av flere om at det er skeivt fordelt mellom gamle Ørland og gamle Bjugn etter sammenslåingen. Jeg mener dette er uriktig, mye har gått i Bjugns favør, blant annet sykehjemsavdelingen Indigo, rådhus med administrasjon, teknisk avdeling, voksenopplæring osv. for å nevne noe. Det at adressen på legekontoret ble endret har vel i utgangspunktet ingen betydning, dette handler mest om en samkjøring av tjenester og systemer.

Det nevnes at det differensieres tomtepriser i gamle Ørland og Bjugn, her omtales det en vei i forbindelse med etableringen av det nye byggefeltet i Mebostad. Jeg personlig er ikke enig i at denne veien skal belastes tomteprosjektet men heller føres under prosjektet med utbyggingen av den nye barnehagen. Men dette er et vedtak som ble gjort i gamle Bjugn kommune og er videreført inn i den nye kommunen.

Det fremkommer mange meninger i media for tiden, men jeg ser svært lite/ingen forslag til løsning på de nevnte problemer/utfordringer. Jeg snakker for meg selv når jeg sier at det blir mye klaging, men ingen forslag til løsninger utenom forslag som "oppløsning" av kommunen igjen. En oppløsing av kommunen vil være svært arbeidsom og er forbundet med store utgifter, men jeg har ingen konkrete tall på dette. For de av dere som er svært kritisk til det arbeide som blir gjort både politisk og administrativt, så vil jeg anbefale at dere engasjerer dere i politikken. Da vil dere ha muligheten til å påvirke fremtiden og retningen til vår fantastiske kommune.

Etter basevedtaket i 2012 ( som også Bjugn gjorde en fantastikk innsats med ) startet en prosess for Ørland kommune, her måtte ting gjøres og det måtte skje relativt raskt. Det ble lagt ny plan for sentrumsutvikling, plan for vernede bygg, investeringsplaner osv.. Vi ble også forelagt en rapport som sa noe om forventet vekst i antall innbyggere (20%) . Med utgangspunkt i denne tok Ørland kommune fatt på jobben med å etablere blant annet infrastruktur for å imøtekomme dette, men i stedet for å følge rapporten slavisk så valgte kommunen å ruste seg for en eventuell større vekst enn det rapporten sa. Målet ble derfor 35%. I ettertid vil nok mange si at dette var unødvendig og kanskje påstå at kommunen har vært for ambisiøs. Men slik jeg ser det så er det litt slik vi må tørre å tenke, vi må ha vyer for fremtiden og tro på at den satsningen vi gjør senere vil bære frukter.

Til slutt vil jeg si at jeg håper innbyggerne kan være tålmodige med den nye kommunen, jeg har stor tro på at dette vil gå seg til og at nesten alle vil bli fornøyd. Men jeg vil også poengtere at Frp vil lytte til flertallets ønske om den tid skulle komme.

Med vennlig hilsen

Trond Brekstad
Gruppeleder Ørland Fremskrittsparti

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.