Den norske militære innsatsen i Mali

Jan Erik Furunes fra Miljøpartiet de grønne (MDG) i Indre Fosen kommune har sendt inn dette leserinnlegget.

Jan Erik Furunes.  

Debatt

Rett før NATOs – og Norges – militære kollaps i Afghanistan bestemte regjeringen den 13. juli å trappe opp Norges militære innsats i Mali, til den franske Takuba-styrken i «Sahelistan». Dette kommer i tillegg til den legitime, men stadig mindre tillitsvekkende deltagelsen i FN-styrkene i Mali.

Dag og Tids leder 27.august peker på at Norge i Mali nå vikler seg inn i et militært engasjement i Mali: Den vesle kontingenten regjeringa vedtok å senda ned i sommar, kan såleis fort verta byrjinga på eit langvarig engasjement. Det er difor merkeleg at denne saka ikkje er ein del av valkampen.

Enda merkeligere er det at Stortingets flertall i juli avviste en stortingsdebatt om det er riktig å støtte den tidligere koloniherren Frankrikes militære initiativ – mot stemmene til MDG, Sp, Rødt og SV.

Takuba ikke er uten likhetstrekk med Afghanistan og bombingen i Libya 2011 når det gjelder mulige konsekvenser i form av økt vold og terror, ikke mindre. Verst er det at Norge har alternativer til vold.

I Mali og naboland finnes jo vel dokumenterte alternativer som Stortinget bør prioritere foran å risikere et Afghanistan-lignende nederlag, i et land preget av korrupsjon og kompliserte konflikter:

PRIO-rapporten Civil Society Takes Responsibility. Popular involvements in the Peace Process in Mali og Norges involvering i fredelig bistand og samarbeid med malisk sivilsamfunn fra 80-årene til i dag er etter min vurdering en forpliktelse til norsk satsing på samarbeid med kvinnenettverk og andre organisasjoner og nettverk i Mali som arbeider for en fredelig, kanskje mer desentralisert utvikling.

Vi er flere som har god erfaring med å gi tillit til sivilsamfunnet i Mali, bl.a. i Nord-Mali/Timbuktu. Men Norge mister fort den tilliten vi fortsatt kan ha ved vår militære innsats gjennom FN og Takuba. Vi mister tillit ved å ri to hester i Mali/Sahel, og må velge en ikke-voldelige rolle foran en militær. Norge må styrke sin ikke-voldelig støtte til sivilsamfunnet i Sahel/Mali, og si nei til en militær rolle. Et minstekrav må være at partiene sier fra FØR VALGET om når militær innsats i Mali skal avsluttes!

Jan Erik Furunes
Miljøpartiet de grønne (MDG) i Indre Fosen, Trøndelag

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.