Nedleggelse av Stadsbygd Brannstasjon

Odd Arne Blomlie har sendt inn dette leserinnlegget.

Stadsbygd Brannstasjon.  Foto: Ola Bjerkevoll

Debatt

Jeg støtter fullt og helt Harald Fagervolds argumenter i innlegg om nedleggelsen av Stadsbygd Brannstasjon. Sykehjemspasientene er like nær som før, så det er ikke et gyldig argument ! Økonomisk er det i praksis ingenting å spare i den store sammenheng.

Sikkerheten for hurtig utrykning ifm brann og ulykker på Stadsbygda slik den er i dag, blir satt vesentlig tilbake.

Det er kommunedirektøren i Indre Fosen som støtter et slikt forslag og har anbefalt at det blir vedtatt i Indre Fosen!

Dette er ikke et forslag som er til det beste for innbyggerne og tørre å si Det burde kommunedirektøren forstå!

Det er et stort tilbakeslag for bevaring av sikkerheten i et stort bygdesamfunn i Indre Fosen hvis dette blir vedtatt i Indre Fosen kommune.

Trenger i Indre Fosen en kommunedirektør som ikke forstår dette?

Nå må politikerne skjerpe seg og si i fra hvordan sikkerheten i kommunen etter kommunesammenslåingen skal være.

Odd Arne Blomlie

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.