Å skape et bedre liv «for mennesker og miljø» i Norge, koster oss ikke et eneste tonn CO2

Dag Balavoine har bidratt med dette leserinnlegget.

Dag Balavoine. Arkivbilde. 

Debatt

Om vi fokuserer på det som virkelig gir oss et bedre liv, blir det også mulig å ta de avgjørende valg som holder oss innenfor planetens tålegrenser.

Hva er det vi mennesker setter aller mest pris på? Det siste halvannet år har vi alle fått kjenne litt på det. Noen av oss har merket hvor heldige vi er – vi har holdt oss friske, vi fikk sikret inntekten selv når jobben forsvant, vi erstattet tid i arbeidsstress med tid sammen med barna, vi gikk flere turer i skogen, vi fikk tid og mulighet til å bry oss mer om våre venner og vår familie.

Andre av oss fikk ikke kjenne på betydningen av dette fordi vi ikke var så heldige – vi ble syke, vi mistet inntekt, vi kom oss verken ut blant folk eller ut i naturen.

Disse erfaringene bekrefter det levekårsundersøkelsene over tid har vist oss: De fem viktigste «lykkehemmerne» i landet vårt er dårlig helse, økonomiske problemer, maktesløshet, ensomhet og følelsen av å være unyttig for andre. Det koster oss verken et eneste tonn CO2 eller en eneste kvadratmeter natur å få gjort noe med disse utfordringene. Heller ikke folks økonomiske problemer avhjelpes ved et høyere forbruk, utslipp og vekst i brutto nasjonalproduktet: Andelen nordmenn med økonomiske problemer har til og med økt de siste årene på tross av høy økonomisk vekst.

Dette er bakgrunnen for at MDG går til valg under parolen; « for mennesker og miljø»: Om vi fokuserer på det som faktisk gir oss økt livskvalitet, blir det på samme tid mulig å ta de nødvendige valg som holder oss innenfor planetens tålegrenser. Da velger vi mer tid til hverandre framfor høyere lønn, vi velger å reduserer reklame og forbrukspress, vi jevner ut økonomiske ulikheter, vi heier fram frivilligheten, vi sikrer naturen, vi styrker det forebyggende folkehelsearbeidet og det offentlige helsevesenet.

Vi lover ikke gull og grønne skoger fra dag én til alle. Omstilling gjør ofte vondt – men mest i forkant når vi endrer fokus. Mange av oss har merket det i pandemien. Hvorfor måtte vi dra på kontoret hver dag når arbeidsverktøyet var en PC? Hvordan i all verden kunne noen frivillig velge å ta flyet kl. 7 om morgenen bare for et møte? Samtidig har det vært viktig for oss å kunne ha ekte menneskemøter som ikke gikk via den digitale virkelighet og hvor viktig det har vært for barna våre å møte venner og utvikle seg i sosiale sammenhenger. Helt uavhengig av klima- og naturkrisene sier lykkeforskningen at vi har rigget samfunnet vårt på en svært unødvendig og ufordelaktig måte.

Dette vil MDG gjøre noe med – «for mennesker og miljø».

Dag Balavoine

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.