En observasjon verdt å merke seg

Bjørn Henrik Jenssen har sendt inn dette leserinnlegget.

Illustrasjon. 

Debatt

Einar Aalands opptreden de siste ukene ser ut til å ha vekket gjenklang hos en del av hans sambygdinger, uavhengig av partilinjer. Resultatet en rekke innlegg, der ulike innsendere kommer med en hel del påstander om skjevfordeling mellom gamle Ørland og Bjugn innenfor den nye kommunen.

Man kan også merke seg at alle disse påstandene får lov til å stå uimotsagt. Det kan bety en av to.

- Er påstandene som kommer frem sanne, eller ønsker ønsker kommunens ledelse å tie ihjel innspillene. De virker troverdige nok.
Man satser kanskje på at folk ikke leser dem? Eller passer det kanskje ikke å ta en liten debatt?
På vanlige folk kan det uansett være merkelig.

Bjørn Henrik Jenssen

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.