Vil «stanse profittfesten i barnehagesektoren?

Finn Olav Odde og Ann Elisabeth S. Valaas har skrevet dette leserinnlegget.

Finn Olav Odde.  Foto: Magnus Kjøren Berg

Debatt

Ole Edvard Antonsen i partiet Rødt har i innspurten av valgkampen utfordret meg personlig til å si om Senterpartiet vil «stanse profittfesten i barnehagesektoren?». Min første kommentar er at jeg kanskje skal føle meg litt beæret over at jeg får spørsmålet. Som Antonsen sikkert vet er det stortingsvalg i år, og som han burde vite så står ikke jeg på lista til dette valget. Spørsmålet bør dermed rettes til noen som faktisk er på valg i september, og ikke til en lokalpolitiker i Ørland kommune. Når det er sagt så kan jeg, på generelt grunnlag, berolige Antonsen med at jeg ikke synes noe om «profittfester», uansett hvilken sammenheng de skjer i. Jeg er opptatt av at vår kommune skal få de best mulige tjenester for innbyggerne for hver eneste krone som brukes.

Som en tilleggsopplysning så er styreren i en av barnehagene du spesifikt nevner også medlem i Ørland Sp. Jeg (styreren) vil påpeke at Antonsen viser til at ekteparet Sundby som eiere har årlig utbytte på 100 mill. Her har det gått litt fort i svingene Antonsen, du referer til tall som sier noe om overskudd i kjeden ikke utbytte. Disse to begrepene må ikke blandes, for da vil vi stå i fare for "profittfest". Overskuddet står i kjeden, det er ingen som tar utbytte av det og ja det er stort! MEN overskuddet delt på alle barnehagene i kjeden, tilsvarer 2 måneder med lønn til alle ansatte. Det er vel ikke helt det samme som profittfest? Jeg (styreren) antar at Antonsen også er opptatt av profesjonelle arbeidsgivere som har en buffer til lønn?

Hilsen

Finn Olav Odde og Ann Elisabeth S. Valaas, styrer i Læringsverkstedet Opphaug natur og gårdsbarnehage

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.