Uforståelig

Harald Fagervold har sendt inn dette leserinnlegget.

Harald Fagervold.  Foto: Arkiv

Debatt

Kommedirektørens forslag om å legge ned Stadsbygd brannstasjon.

Dette er ikke noe nytt. TBRT har lenge villet kvitte seg med denne stasjonen. Ikke for å spare penger, pussig nok, men for å styrke stasjonen i Rissa. Uforståelig.

I kommunedirektørens framlegg tar han fram at behovet for å opprettholde beredskapen i Råkvåg (Stjørna) begrunnes med at selv om sykehjemmet i Råkvåg er nedlagt, så er det fortsatt sykehjemspasienter der.

Riktig.

På Stadsbygd legges Sykehjemmet også ned. Men sykehjemspasientene ( de samme pasientene) er bare flyttet 200 m, nå ligger de lioke nær Brannstasjonen som før.

Uforståelig.

I nær fortid har det vært ulykker i Stadsbygd, med nær drukning.

Brannvesenet på Stadsbygd var først ute, og reddet liv. Det er slutt på at brannmannskaper bare slukker branner. De er ofte først på ulykkesstedet, og da teller sekundene.

PP er vant med at ting legges ned for å spare penger.

I dette tilfelle spares ca 350.000, som tenkes å flyttes over til Rissa Brannstasjon.

Det har aldri vært Rissas/ Indre Fosen sitt ønske. De har kjempet for å beholde Stadsbygd brannstasjon.

ITAB har utenlandske eiere. Dersom denne bedriften brenner, vil den ikke bli bygget opp igjen.

Da taper Indre Fosen kommune mer enn 100 skattebetalere, og sannsynlig like mange innbyggere.

100 skattebetalere betaler mer enn 10.000.000,- i skatt.

PP aksepterer ikke at Stadsbygd brannstasjon legges ned, og vil stemme i mot på KST torsdag.


Harald Fagervold
Leder
Indre Fosen Pensjonistparti

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.