Møter med NAV i mange kanaler

Ingrid Bye, fungerende leder ved NAV Nord-Fosen, har skrevet dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Det vises til leserinnlegget fra styret til Arbeiderpartiet i Åfjord sist uke. Det forekommer flere gode synspunkter, men NAV Nord-Fosen opplever samtidig at det er behov for oppklaring på noen punkter.

Det stemmer at det ikke finnes ingen fagutdanning for å bli NAV-veileder i dag. Våre ansatte har forskjellige utdanninger, og forskjellige erfaringer. Men, alle nyansatte i NAV skal igjennom et opplæringsløp. Dette opplæringsløpet er obligatorisk, og skal sikre at nytilsatte får en felles grunnkompetanse i løpet av de 6 første månedene av ansettelsen. Videre satser NAV på praksisnær og erfaringsbasert læring gjennom landsdekkende fagnettverk, lokale, regionale og sentrale samlinger. Som NAV-ansatte opplever vi å være godt ivaretatt i rollen som NAV-veileder.

Ungdommer under 30 år, er et satsningsområde til NAV. På NAV-kontor er det ungdomsveiledere som har tett samarbeid med OT-veiledere på videregående skole. I tillegg til samarbeid med videregående skole, er det viktig for NAV-kontorene at det er et godt samarbeid med andre kommunale tjenester. For NAV Nord-Fosen sin del, opplever vi at det er et godt og fungerende samarbeid.

I innlegget vises det til at stengte kontor må åpnes, og at det er vanskelig å få tak i veileder ved NAV-kontoret. Alle som har arbeidsrettet oppfølging fra NAV, har tilgang til digital aktivitetsplan hvor de kan sende melding direkte til sin veileder. Det er også mulig å ringe til NAV, eller sende en melding på www.nav.no. NAV-kontoret har åpningstider som er åpne for drop-in, hvor du kan komme uten å ha avtalt time. Men vi forsøker i størst mulig grad å avtale timer med arbeidssøkere og de som har behov for oppfølging fra oss og disse timene skjer i hele kontortiden. Dette gir møter hvor veiledere kan møte godt forberedt på spørsmål arbeidssøkere har, og gir naturlig nok bedre møter for arbeidssøker slik at de enten kommer seg tilbake i jobb eller aktivitet, eller får avklart sin situasjon raskere.

Ingrid Bye,
fungerende NAV-leder
NAV Nord-Fosen

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.