Om pølser, byutvikling og eiendomsskatt

Ragnar Grønås. kommunestyrerepresentant for SV i Ørland, har skrevet dette leserinnlegget.

Ragnar Grønås.  Foto: Snorre Berg

Debatt

SV går til valg på å utvide bruken av folkeavstemninger i viktige spørsmål, mer demokrati nedenfra, og innføring av et offentlig tilgjengelig lobbyregister for alle folkevalgte organer. Ikke minst er dette viktig for våre lokale folkevalgte.

Den som vet hvordan pølser og politikk blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn, sies det. Så kanskje kan det være like greit, dess mindre vi vet, dess bedre.

Men det er ingen hemmelighet at penger er makt, og at makta rår. På små steder er det lett for at det oppstår tette bindinger mellom kapitalkrefter og lokalpolitikere som kan være vanskelig å få overblikk over, for den som er på utsida av politikkens mange møteplasser. For den som er på innsida, finnes det mange bakrom der avtaler kan ordnes, og en aldri så liten telefon til din mann på innsida er gull verdt. For ikke å snakke om at det kan være verdt mye penger.

Det uforståelig sterke trykket som utøves for å lage om Brekstad til KYSTBYEN kan egentlig bare forståes i et slikt, litt paranoid bilde. Det er merkelig at dette trykket har fått dure fram og drive på det man håper skal bli en gallopperende byutvikling, uten at noen har klart for seg hvem som ønsker dette. Hvem sine behov er det som fylles ved denne utviklingen?

Ikke støyflyktningene. De bosetter seg like gjerne andre steder, som Ottersbo, Høybakken, Oksvoll og Bjugn.

Ikke barnefamiliene. De har som regel ikke råd til leilighetene i sentrum.

Ikke bjugningene. De ville nok mye heller ønska seg en bitteliten pott av de pengene som i dag brukes på byutvikling av Brekstad, til å tilrettelegge for en tomteutvikling og infrastruktur i Bjugn. Nok til at boligprisene og gjensalgsverdi ikke synker som en stein, i hvert fall.

Ikke potensielle tilflyttere. Da man intervjuet pendlere, tilflyttere og nyansatte på flystasjonen, var de som svarte ganske klare på at de flyttet for å få seg enebolig. Da de ble spurt om «urbane kvaliteter» var viktig, svarte de nei (eller «svarene var vanskelig å tolke», som utøver sukkerprata det om til).

Så hvem er det vi bygger BYEN for? Svaret er selvfølgelig de rike onklene.

Ørland har alltid hatt sine rike onkler som er «lett på lommeboka» og blar opp når det trengs penger, enten det er til idrettsbygg eller kultur. Og som så mottar sin velfortjente applaus for sine rause, uegennyttige bidrag til fellesskapet.

Problemet med slike rike onkler er at de i virkeligheten forventer noe tilbake. De kan være ganske ubarmhjertige og strenge, og det er viktig å ikke si imot dem.

Så når den aller eldste, største og rikeste onkelen, onkel Forsvar, vil bruke den flunkende nye flybasen til å utstasjonere amerikanske BOMBEFLY, noe som verken var forutsatt eller avtalt da basen ble lagt til oss, kan man ikke heve røsten og protestere. Da lister vi oss på tå og sier at «vi i kommunen føler oss fantastisk godt ivaretatt av onkel Forsvar i prosessen med at bombeflyene skal plasseres akkurat her vi bor», så det går så fint så.

For onkel Forsvar er jo stinn av penger. Og onkel Forsvar vil ha fritidstilbud til soldatene sine, i gangavstand, så de slipper å ha bil.

Og det passer så utrolig bra med planene til en drøss andre rike onkler, som eier grunn og bygg og driver det meste av næring der BYEN skal ligge.

Alt som trengs av opparbeiding av grunn, rørnett, planarbeid og offentlige bygg og kontorer for å ivareta de rike onklenes behov, den regninga deles på alle. Vi kan ikke bygge der det finnes grunn fra før – det blir ikke sentralt nok, så her må fjæra fylles ut og fuglene jages, miljøplaner forkastes og vernevedtak treneres. For HVEM?

All vekst i bykjernen er positivt for onkel Pengesekk, onkel Kapital og onkel Kommers. All sentralisering av tjenester og næring vil gi bare positive synergier for dem. Da får de lettere fylt opp sine næringseiendommer og kjøpesenter, deres tomter og byggeprosjekter blir gullgruver, handel og kunder må til BYEN, selv for å skaffe de enkleste ting som melk og brød. Videre blir det lettere å skaffe arbeidskraft, ettersom flere blir nødt å bosette seg i byen, og aller helst kjøpe, eller leie, leilighet fra….de rike onklene.

Kommunen kan til og med sette mange penger vi ikke har i et høyhus som skal holde kapitalistenes høyhus med selskap. Så det ikke blir så ensomt å være høyhus helt alene. Dette kalles Metroprosjektet (metro = tunnellbane). Bare i Metroprosjektet har kommunen stående 25 millioner kroner. Det tar vi oss råd til.

De rike onklene blar opp med sponsormidler og medfinansiering til diverse prestisjeprosjekter. Dermed kan vi se mellom fingrene med at det er vanskelig å finne rett adresse å sende faktura til, når sponsormidlene eller andre utestående regninger skal gjøres opp.

Det er jo ikke så farlig. Det er jo bare å øke avgiftene for alle de andre innbyggerne?

Om onkel glemmer å søke for å føre opp bygg eller andre installasjoner som er til sjenanse for den vanlige innbygger? Skulle bare mangle om vi ikke glatter over det også. Tenk så mye utvikling disse onklene bidrar til, og så skulle vi begynne å krangle på noen små manglende søknader? Hva så om det er bygd på annen manns grunn? Det er jo bare å fatte et vedtak i etterkant, så ser alt helt prima ut på papiret.

Men nå er det næringsinteresser i andre deler av den nye kommunen også. Og mye prakk med anneledes tenkende, som ikke forstår at her bruker vi å ordne ting på bakrommet! Begynner å blande seg og prøver å stoppe den brede pengestrømmen ned i velfylte lommer?!

Noen av disse prøver å reparere kommunens skakk-kjørte økonomi ved hjelp av eiendomsskatt?! Men nei, det vil onklene ikke ha. Til det eier de for mye. Og avgifter liker de dårlig.

Nei, da vil onklene heller ha tilbake grensa slik den var før, med trygge kjentfolk i alle roller og forutsigbarhet i alle avgjørelser. Uansett har onklene benytta tida godt, og i mellomtida sopt alt løst og alt som ikke var spikra fast, sammen i Brekstadgata.

Men i dette kan vi være absolutt enige med onkel Pengesekk: To kommuner som etter to avstemninger har sagt nei til sammenslåing, ble sammenslått med tvang. Det er ikke et demokrati verdig. Men om kommunene skal splittes, skal det avgjøres ved folkeavstemming.

Det er ikke onkel som skal bestemme det også.

Ragnar Grønås
Kommunestyrerepresentant for SV i Ørland kommune

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.