Hurtigbåtkaia i Vanvikan, manglende samhandling?

Trafikkantforeningen Trondheim - Vanvikan har sendt inn dette leserinnlegget.

Hurtigbåtkaia i Vanvikan.  Foto: Sigrun Overland

Debatt

I Vanvikan klargjøres nå tomt for ny videregående skole ved havna, men en ting mangler. Ny kai for hurtigbåt, som har vært etterlyst i flere år.

Det ble ferjeforbindelse mellom Trondheim - Vanvikan i 1955, og det ble da advart fra lokalbefolkningen å legge åpningen av ferjeleiet mot øst. Det ble neglisjert. Det ble et problem da hurtigbåt erstattet ferjene.

Havneområdet i Vanvikan ble oppgradert på 90-tallet. Da plantegningene ble lagt fram, ble det fra flere hold uttrykt ønske om at hurtigbåtkaia ble lagt lengre mot vest, der Vertshuset Landgangen i dag ligger. Dette for å redusere sjøgangen inn mot kaia ved ankomst, og for hurtigbåten når den lå ved kai. Det ble vel økt med 2 meter.

I 2011 ble det anlagt ny parkeringsplass øst for kaianlegget, og det ble utfylling i sjøen. Dette førte til at bølgene inn til kaia endret seg, og det ble mer sjøgang ved ankomst og landligge. I januar 2014 falt kaia sammen, og båten ble innstilt over lengre tid i påvente av reparasjon.

De vanskelige værforholdene har ført til at båten legger i ro ved sterk østlig vind. Noe som går utover pendlere og passasjerer. At båten blir innstilt når det er dårlig vær, er forståelig. Det kan vi leve med. Men at båten ikke går på grunn av forholdene ved kaia i Vanvikan, er mindre akseptabelt. Det er stadig reparasjoner, det må renskes for tang og rusk så det ikke legger seg på propell, og tømmer og trær må fjernes for ikke å gjøre skade på hurtigbåten.

I 2018 ble det startet et prosjekt i regi av fylkeskommunen Living Lab, hvor Trondheim Havn deltok. Som vi forsto skulle det utplasseres måleinstrumenter på hurtigbåten som skulle gi et innblikk i blant annet havne og farledsovervåkning, sjøsikkerhet, manøvrering, datafangst og kaiinfrastruktur. Da vi etterspurte prosjektet, fikk vi beskjed om at det var avsluttet. Hvorfor? Kunne ikke det gitt et innblikk i hvordan forholdene i Vanvikan.er Det er også etterlyst en vindmåler i havna, slik at skipsføreren slipper å snu utenfor Vanvikan på grunn av værforholdene.

Hvem er ansvarlig for at ingenting er gjort på alle disse årene? Mange involverte parter, Trondheim Havn IKS, Trøndelag fylkeskommune, Indre Fosen kommune, AtB, i tillegg er Vanvikan Båtforening samlokalisert med hurtigbåtkaia, og Fosen Namsos Sjø blir jo direkte berørt da de betjener sambandet.

Både Hasselvika og Brekstad har fått nye kaier, så vi hadde vel håpet på at det var vår tur nå, og at det ville bli sett på i samband med arbeid med tomt for ny vgs. Det hadde nok vært en ønske om å åpne mot vest. Det har ikke manglet på innspill fra ulike parter. Så ustabil som kaia er, kan en vel spørre, hvem har ansvaret hvis det skjer noe ved i land/ombordstigning. Kaia er i en slik forfatning at det kan skje, selv på en stille dag. Det sier vel sitt at det er forbudt for passasjerer å gå ned på flytebrygga før båten har lagt til.

Trafikkantforeningen Trondheim - Vanvikan

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.