Styrker tilbudet i SFO

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier tilbudet i skolefritidsordningen (SFO) ikke er bra nok i dag, skriver redaktør i Fosna-Folket, Gunn Kari Hegvik, i denne kommentaren.

Trondheim 20171009. Unger som kler på seg på barneskole og SFO . Modellklarert. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix  Foto: Gorm Kallestad

Debatt

150 000 barn benytter i dag tilbudet, som gir skolebarn fra første til femte klasse et tilbud før og etter skoletid. For det er gjerne slik at mor og fars arbeidstid både starter og slutter før og etter skoletiden, og de minste skolebarna er ofte ikke store nok til å være hjemme alene.

En tidligere undersøkelse viser, ifølge NTB, store forskjeller i innholdet i tilbudet til de yngste skolebarna.

Det er store forskjeller i oppslutningen om SFO mellom Fosen-kommunene:

I Åfjord benytter over halvparten av skolebarna tilbudet. Også i Osen benytter halvparten av barna tilbudet.

Mens i Indre Fosen er det kun en av tre elever som går i SFO.

I Ørland er tallet enda lavere:

Der gikk kun en av fire elever i SFO i 2020.

Det viser tall fra SSB.

Hvorfor det er slik, vet jeg ikke. Trolig er det mange besteforeldre som jobber gratis som barnepasser rundt omkring, og trolig er det flere foreldre som jobber turnus, deltid eller ikke jobber, og som derfor passer barna sine selv.

Å sende barn i skolefritidsordningen er ikke et mål i seg selv.

Men høy sysselsetting er en forutsetning for velferdsstaten. Og for å få til det, må det offentlige nødvendigvis ta et stort ansvar for pass av barn.

Dessverre tar ikke alle kommuner dette ansvaret på alvor. Mange kommuner har ikke egne planer for SFO. En av tre foreldre er ikke fornøyd med mattilbudet til elevene. For barn som trenger tilrettelegging er tilbudet for dårlig, og samarbeidet mellom foreldre, skole og barnehage varierer, skriver NTB.

- Med den nye nasjonale rammeplanen vil vi sikre at alle barn får et godt SFO-tilbud uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de går på, sier Melby.

Med det tar kunnskapsministeren nå det ansvaret som kommunene flere steder ikke tar. Det er på en måte trist at kunnskapsministeren må gjøre det, for det viser at lokalpolitikere ikke evner å prioritere innhold i barns oppvekst.

På den andre siden er det bra for barn som bor i kommuner hvor skolefritidsordningen ikke blir prioritert. De sikres nå et minimum av innhold i de timene som de tilbringer på SFO.