Asfaltering er vi selvfølgelig glad for, men det trengs så mye mer

Mona Foss og Harald Fagervold i Indre Fosen Pensjonistparti har skrevet dette leserinnlegget.

Mona Foss og Harald Fagervold.  Foto: Sigrun Overland

Debatt

Ser i F-F at veien mellom Rørvik og Stadsbygd skal asfalteres i løpet av sommeren/høsten, og at Thomas Pedersen sier i den sammenheng at Indre Fosen Pensjonistparti har etterlyst vedlikehold av veien, og det får vi no.

Ja, det stemmer at vi har etterlyst vedlikehold av veien, men da mener vi ikke bare asfalt. Da det ikke ble noe av tiltakspakke 1 i Fosenveiene, kan ikke veien glemmes for det, og bompenger er betalt i mange år. Det må gjøres kraftige grep på veien. Det er hovedveien fra ferga og til Stadsbygd og Rissa.

Asfaltering er vi selvfølgelig glad for, men det trengs så mye mer. Det blir ikke bedre kjøreforhold for trailere på vinterstid av bare asfaltering, så det bør gjøres en skikkelig opprustning, da med krabbefelt både opp bakkene ved Wemundstad, og likedan andre veien, opp fra Stadsbygd. Det er spesielt på vinteren det står trailere alle steder pg sperrer. Det er trafikkfarlig å møte store kjøretøyer også, på glatta. Det bør også være gang og sykkelfelt. Og likedan krysset ved Solvang i Stadsbygd, der må det finnes en bedre løsning enn dagens. Også veien forbi Stadsbygd omsorgssenter, med bussholdeplassene (uten muligheter for parkering i nærheten, og hvor bussholdeplassen nesten er inne på omsorgsentret) og krysset ved sentret.

Så PP mener det må gjøres omfattende tiltak på veien. Kirsti Hamre Nilsen, en av representantene for PP som er med i fylkespolitikken var på befaring sammen med oss, og hun ble rimelig sjokkert over standarden på veien. Hun skal ta dette opp i fylkesutvalget 15 juni, der hun krever svar på om det foreligger planer for veien. Hva, hvordan og når. Det må tas avgjørelse om denne veien. Og det bør skje no. Blir spennende å høre hva fylket vil prioritere, for det handler om prioritering av penger, og folket sin hverdag og trygghet. Det holder ikke å få svar om at vi ønsker. Ønsketenkning fører ikke til noe. Det må gjøres.

Mona Foss og Harald Fagervold
Indre Fosen Pensjonistparti

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.