Er det politikerne eller kommuneadministrasjonen som bestemmer?

Jørgen Sannan har bidratt med dette leserinnlegget.

Jørgen Sannan.  Foto: Sigrun Overland

Debatt

I over 10 år har kommunens administrasjon drevet politikk og skapt usikkerhet rundt F/H skole. Dette gjennom stadige utredninger om at nedlegging av skolen er det eneste riktige for å berge kommunens økonomi. Nå er det 2 lærere igjen og hvordan en flytting av disse skal være løsningen for kommunens økonomiske uføre skjønner ikke jeg. Stadig vekk har administrasjonen stått i media og sagt at strukturendringer må til og i samme åndedrag pekt på skolen her. Vi får t.o.m. skylda for dårlig kvalitet på de andre skolene. Den ene utredningen avløser den andre. I fjor hadde vi en omfattende strukturutredning som administrasjonen selv hadde tatt initiativ til. Politikerne hadde kun bedt om en oversikt over mulige innsparingstiltak, mens administrasjonen valgt å lesse seg ned i arbeid og leie inn statskonsulenter som visstnok gratis kunne levere et gedigent bestillingsverk! Her kunne man gjennomgående lese hvor dårlig kvalitet og vanskelig det er å drive små skoler. Rene indoktrineringsvideoer fulgte med. Det hele gir et inntrykk av at bare man får lagt ned skolen her, så oppnår vi evig frelse! For å si det med en gang: F/H skole har hele tiden hatt velkvalifisert arbeidskraft og jeg kunne ikke tenkt meg en bedre skole for mine barn.

Om ikke disse subjektive utredningene var nok, blir rett og slett foreldre frarådet av kommunens ansatte å la barna gå på skole her. Dette er det flere eksempler på: Foreldrene blir rådet til å la barna gå på Åsly fordi der har man et bedre tilbud. De blir gjort oppmerksom på at det er fritt skolevalg og at skolen skal legges ned likevel. Og hensikten er jo oppnådd. Skolen snakkes ned og da er det ikke så rart at foreldrene blir usikre og velger en annen skole. Det er ikke tvil om at administrasjonen legger opp et løp for å gjøre skolen mindre attraktiv. Det siste med et årsbudsjett på 2,7 mill som selvsagt gjør den enda mer sårbar og usikker.

Skjønner ikke administrasjonen hvor dårlig markedsføring av bygdene dette er? En ting er sikkert, disse skoleutredningene har ført til flere 10 talls millioner kroner i tapte rammeoverføringer pga fraflytting/tapt tilflytting. En barnefamilie er verd 500.000,- i inntekter for en kommune pr år. Hvem vil vel flytte til en kommune som truer med nedleggelse av den ene skolen etter den andre? I hvert fall ikke den viktigste målgruppen, barnefamilier som ser på oppvekstmulighetene aller først. Det må være lov å tenke litt butikk, skal man tjene penger må man investere og det viktigste er gode oppvekstvilkår.

Så om ikke dette var nok ble det i fjor startet et Bolystprogram. Midt oppi harde skolediskusjoner så skulle vi begynne å snakke om bolyst! Også her skulle administrasjonen drive politikk og redusere oss til en ubetydelig grend som ikke skulle utredes så nøye. Vi ble ikke tatt med på lik linje med de andre bygdene og skole skulle hvert fall ikke være og skal fortsatt ikke være noe tema i dette prosjektet etter det jeg kan se. Hva er hensikten? Bolyst? Også her signaliserer kommunen at de har et sterkt ønske om at område Fevåg/Hasselvika ikke skal få noe vekst selv om det er vedtatt som satsningsområde. Vi skal skyves under teppet.

Etter alle disse årene har jeg mange ganger tenkt: Hvorfor ønsker kommunen å skusle bort denne muligheten til vekst? Bare her i Hasselvika er det 100 arbeidsplasser hvorav 65-70 ansatte på Unicare as. Vi har fått et flott hurtigbåttilbud med opptil 10 anløp pr dag. Du kan jobbe nesten hvor du vil om det er i Hasselvika, Trondheim, Brekstad, Lensvika eller resten av kommunen. Likevel skal det ikke satses på dette med et minimum av oppveksttilbud for barnefamilier!

På tross av denne negative markedsføringen har vi hatt en årlig befolkningsvekst de siste 6 år i Hasselvika, men hvor mye større kunne den ikke vært om administrasjonen bare kunne tidd stille!

Så kommer vel det retoriske spørsmålet da, hvor skal vi ta pengene fra?

Oppvekstsektoren er i alle fall ikke riktig sektor da skolene knapt får de midlene de er beregnet å skulle ha. I Fosna –folket kan en lese om stort overforbruk på helse og administrasjon. Innen helse blir det bl.a. forklart med høye vikarutgifter og sykefravær. Kanskje er det faktisk riktig å ansette flere hjelpepleiere og sykepleiere? Jeg tror de potensielle innsparinger etter kommunesammenslåingen ikke er oppnådd. Vi MÅ se på hva vi bruker på ikke lovpålagte tjenester! Vi MÅ begynne å avhende kommunal bygningsmasse! Ikke bare for å få redusert gjelda og spare driftsutgifter, men for å få bedrifter til kommunen. På kaia i Hasselvika står et meget attraktivt bygg på 1800kvm som kanskje har en verdi på 10-15 millioner. Det har stått tomt i 3 år uten at ingen verdens ting er gjort for å få ny virksomhet dit. Står ikke en gang et skilt på veggen om at det er ledige lokaler. Selg det! Kanskje kommer det en bedrift med 20-30 arbeidsplasser innen maritim sektor som har behov for kai, flotte verkstedlokaler i 1. etg, kjempefine kontorlokaler i 2. etg. og lager i 3. etg.

Den 16. juni skal et oppvekstsenter opp til behandling i kommunestyret. I tillegg har Arbeiderpartiet prestert å få gjennom enn tilleggsbehandling der man skal se på kvaliteten og sårbarheten ved skolen til høsten, nå som den får så lite penger. Skammelig, usolidarisk og utrolig arrogant! For å gi et bilde; Her har man en pasient(skolen) som er psykisk og fysisk svekket. Foreldre er utslitt og søvnløse etter årelange kamper og sitter i møter med skolen og gråter. Så tar man livreima rundt halsen på pasienten og strammer så godt til som man bare klarer. Deretter setter man seg i stolen og rolig vurderer pasientens kvalitet og sårbarhet. Jeg venter spent på om Ap velger å være bygdebødler og begrave pasienten levende eller ta til fornuft og heller sette kultur litt lenger ned på prioriteringslista.

Heldigvis har politikerne nå en unik mulighet til å rette opp i dette. Opprett oppvekstsenter ved skolen nå! Det koster litt over en million og er inntjent på 3 år. Vi må også slippe å se på at kommunen stjeler penger som skal gå til våre barns opplæring. I fjor var budsjettet 5,2mill, i år ble det vedtatt 3,8 mill, men fra høsten får vi kun 2,7mill pr år å drifte for. I anstendighetens navn må skolen få drifte etter vedtatt budsjett! Det er kun på 3,8 mill, en privatskole vil få 5,2 mill.

Med et oppvekstsenter vil vi få en ny giv og trygghet rundt skolen igjen og elevtallet vil gå opp. Når barna går på barnehage her og ikke i Rissa blir det flere som velger nærskolen. Det er nå 46 barn i skolekretsen, i 2012 var det 42. Om vi hadde fått oppvekstsenter i 2014 hadde vi hatt enda flere. Hvorfor? Jo fordi familier ville funnet det attraktivt og trygt å flytte hit. Dette ville faktisk ført til en bedring av kommunens økonomi. En nedlegging vil i hvert fall føre til en forverring. Så kjære politikere som skal ta dette veldig enkle valget, stem rett og stem for oppvekstsenter!

Jørgen Sannan

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.