Dette er nye Trøndelag jordskifterett

Jordskifterettsleder Oda Buhaug har skrevet dette innlegget.

Jordskifterettsleder Oda Buhaug.  Foto: privat

Debatt

Fra 31. mai vil jordskiftedomstolene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag bli til én domstol – Trøndelag jordskifterett. Bakgrunnen for sammenslåingen er Stortingets vedtak om ny domstolstruktur for jordskifterettene og tingrettene. Det betyr at 60 tingretter blir slått sammen til 23, og 34 jordskifteretter slås sammen til 19.

Jordskiftedomstolene er særdomstoler som arbeider med spørsmål som har betydning for utnyttelse og bruk av fast eiendom og bruksrettigheter. Oppgavene er omforming av eiendommer, tilrettelegge for samarbeid på tvers av grenser, klarlegge rettsforhold til fast eiendom, fastlegge eiendomsgrenser og ulike skjønn.

Tidligere var jordskiftedomstolenes arbeid i hovedsak knyttet til landbrukseiendommer. I dag arbeider jordskiftedomstolene med problemstillinger for alle eiendommer, også i byer og tettsteder.

Målet vårt for sammenslåing av de to jordskiftedomstolene er å bygge en robust, fleksibel og effektiv domstol, slik at våre brukere skal få sine saker behandlet forsvarlig og på raskest mulige måte.

Trøndelag jordskifterett skal behandle saker i Trøndelag fylke, unntatt Rindal kommune. Jordskifterettene i Trøndelag har i dag samlet 21 medarbeidere, og er lokalisert med rettssteder på Steinkjer og i Trondheim. Disse rettsstedene videreføres. I utgangspunktet skal en sak behandles der den geografisk sett hører hjemme, det vil si ved det rettsstedet saken ligger nærmest. Slik sett vil ikke sammenslåingen føre til store endringer for brukerne. Vi mener likevel at resultatet av denne sammenslåingen vil vise seg i form av en mer effektiv domstol, der våre samlede ressurser utnyttes til det beste for våre brukere.

Oda Buhaug
Jordskifterettsleder

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.