Som å kjøpe flatskjerm på avbetaling

Forsvarsdepartementet har foreløpig stanset utbyggingen av fem nye leilighetsbygg for ansatte i Forsvaret på den såkalte Meieritomta på Brekstad i Ørland, skriver Gunn Kari Hegvik, redaktør i Fosna-Folket, i denne kommentaren.

Brekstad sentrum da det fortsatt var drift i meieriet i midten av bildet. Bildet er tatt i år 2000.   Foto: Terje Dybvik

Debatt

«Det er ikke gitt tilslutning til dette prosjektet fra Forsvarsdepartementet, blant annet grunnet at gjennomføring av OPS i dette tilfellet ikke er den økonomisk mest fordelaktige løsningen for fremskaffelse av boliger på Ørland», skriver Forsvarsdepartementet i en e-post til Fosna-Folket.

OPS, altså offentlig privat finansiering, innebærer at den offentlige aktøren bestiller, for eksempel et bygg eller en vei, fra en privat aktør, som finansierer, bygger og vedlikeholder prosjektet. Betalingen skjer, enkelt forklart, ved at den offentlige aktøren betaler en leie over et avtalt antall år til den private aktøren.

Et av de mest kjente eksemplene på denne type finansiering i Norge, er byggingen av Europavei 39 mellom Øysand og Thamshavn på den andre siden av Trondheimsfjorden. Ifølge Adresseavisen skulle det tatt sju år å bygge strekningen. Men med en OPS-løsning bygde Skanska med underentreprenører veien på 26 måneder.

Og det er fordelen med denne finansieringsmodellen: Når en privat aktør tar på seg den økonomiske risikoen ved prosjektet, fungerer det som et kraftig insentiv til at veien blir bygd raskere. Men for å ta på seg en slik risiko, vil den private aktøren ta seg godt betalt i form av leien, med renter, som det offentlige må betale. Derfor blir slike OPS-prosjekter også samlet sett dyrere for staten, eller oss, skattebetalerne.

Altså raskere bygd, til en høyere pris, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt i 2007.

Så når Forsvarsdepartementet (via Forsvarsstaben) nå har bedt Forsvarsbygg om å utrede om det er andre muligheter for bygge ut botilbudet for ansatte ved Ørland flystasjon, vil jeg tro det er økonomene i Finansdepartementet som har satt ned foten for å bygge forsvarsboliger med OPS-finansiering på Ørland.

En av de fremste motstanderne av slik finansiering, er daværende statsminister, nå Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Til VG i 2012 uttalte han hvorfor:

- Det er fristende å kjøpe ting på avbetaling. Det er deilig å gå i butikken å kjøpe en flatskjerm som ser billig ut, men det er utrolig dumt om du gjør det i stor skala og tror at det er billig. Ansvarlighet handler om å håndtere de følelsene i seg som sier at det som ser billig ut er billig, når det er dyrere. Kjøp på avbetaling skyldes ofte mangel på penger. Norge har mye penger, derfor er det dobbelt dumt, sa Stoltenberg.