BPA er en suksess – for dem som har fått det

Håvard Ravn Ottesen har skrevet dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde. 

Debatt

Nylig publiserte KS en rapport om hvordan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en suksess for de innbyggerne som har fått tilbud om BPA.

Ørland skal være en god kommune å bo i. Kommunens funksjonshemmede selv har gjennom kommunens råd for personer med nedsatt funksjonsevne tydeliggjort hva som må til: De ønsker fritt brukervalg for BPA og mulighet til å selv ta styring i eget liv.

Kommunestyret har nylig og vedtatt ny samfunnsdel for kommunen, hvor de tydeliggjør at alle kommunale saksfremlegg skal utredes ut ifra FNs bærekraftmål. Det forplikter. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Dette innebærer funksjonshemmede og må derfor også innebære en styrking av BPA tilbudet i kommunen. Ørland har i dag kun en liten håndfull vedtakseiere med BPA.

Mio BPA er en av Norges største leverandører av BPA og har tjenestekonsesjon i 93 kommuner i Norge. Vår visjon er å gi mennesker et bedre liv. Hver dag arbeider vi for å gjøre en forskjell og vil gjerne gjøre det for innbyggere i Ørland kommune.

Rapporten fra KS bekrefter at BPA kun er en liten del av kommuners helse- og omsorgsbudsjett, men er av avgjørende betydning for de det gjelder. Mio BPA erfarer at BPA vedtaket fører til en ny hverdag for dem som mottar tjenesten, der man kan delta i fritidsaktiviteter, studere, jobbe, avlaste familie og venner, og rett og slett leve det livet som de uten funksjonsnedsettelser tar for gitt hver dag.

Mio BPA har som motto at BPA ikke trenger å være vanskelig, verken for kommunen, innbyggerne eller dem det gjelder. For å kunne levere gode tjenester til innbyggere på Fosen, trengs en åpning for at andre enn kommunen kan tilby tjenestene fra ekstern leverandør.

KS rapport viser at bruk av private aktører er ikke er mer kostbart når kommunen er eneleverandør. BPA tilbydere, som Mio BPA, har god kompetanse i å veilede og å gi råd til innbyggere med behov for BPA. Vi er gode på å følge opp og sikre at intensjonen i BPA-ordningen blir ivaretatt.

Flere vil ha nytte av BPA dersom kommunene er mer løsningsorienterte enn problemorienterte i møter med innbyggere som vurderer å søke BPA-tjenester. De vanskelige tingene er enkle å løse hvis man samarbeider med en leverandør som kan dette. Vi tar oss av arbeidsgiveransvar, opplæring, oppfølging, dokumentasjon, papirarbeid og sikrer at alle regler og krav følges.

Ved økt fokus på BPA og å etablere ordninger hvor eksterne kan tilby tjenestene, vil Ørland kommune bidra til at alle innbyggere blir sett på som den ressursen de er og sikre at bærekraftsmålene oppnås.

Mio BPA ser frem til at Ørland kommune, som andre kommuner i Trøndelag, åpner opp for fritt brukervalg. Levanger, Verdal, Innherred kommune har tatt skrittet. Namsos har gryteklar konsesjonsutlysning før sommeren. Folkevalgte på Fosen bør derfor høre på sine funksjonshemmede innbyggere og gjøre det samme. Vi er her, for kommunen og for innbyggerne – klar til å gi gode tjenester.

Håvard Ravn Ottesen
Teamleder BPA rådgivere

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.