Jomfrutur endte med nødlanding

Redaksjonssjef Terje Dybvik har skrevet denne kommentarartikkelen.

Et Sea King-helikopter i luftrommet over Fosen. Illustrasjonsbilde.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Redningshelikoptrene på Ørlandet har reddet mange liv. Siden 1973 er det mannskapene på Westland Sea King-helikoptrene som har stått for den formidable innsatsen. Sea Kingen-en, som har trosset det meste av vær og vind, har vært ensbetydende med det beste håpet for mange i en utsatt situasjon. Det er en æra som er over når de gamle maskinene takker for seg i mai. Da overleveres stafettpinnen videre til de nye Agusta Westland AW101 SAR Queen-helikoptrene. Fredag åpner en utstilling ved Galleri Hans på Brekstad. Den er i regi av Ørland flystasjon, og inneholder fotomotiver fra nettopp 330-skvadronens historie.

Jeg har hatt gleden av å fly med flere ulike helikoptertyper. Det først som medarbeider ved fotoavdelingen på flystasjonen i 1986, hvor gjerne Bell 212 var framkomstmiddelet. Senere ble det i rollen som bladfyk. Min opplevelse er at Sea Kingen-en oppleves som en stor og seig buss i lufta, sammenlignet med de mindre helikoptertypene.

Gjennom de nærmere 50 årene Sea King-helikoptrene har vært i tjeneste på Ørlandet, har det kun vært et fåtall uhell. Å oppleve en eller annen form for mekanisk svikt etter man har tatt av, er naturlig nok den store skrekken for mange. En kollega av meg fikk den lite kjærkomne opplevelsen på kjøpet under en utflukt på 1990-tallet.

Vedkommende hadde aldri flydd med Sea King tidligere, da han ble med som journalist. I forbindelse med dette oppdraget oppsto det plutselig røykutvikling i kabinen. Mannskapet måtte naturlig nok forberede en nødlanding, hvilket gikk helt etter boka. Dette er situasjoner det øves på. Alt endte bra, ingen kom til skade, journalisten satt på bil heim og den tekniske feilen ble senere rettet og helikoptret brakt tilbake til basen på Ørlandet. For Fosna-Folkets medarbeider ble det likevel en opplevelse han gjerne skulle vært foruten. Sannsynligheten for at en skal komme borti en situasjon som dette på jomfruturen, er mikroskopisk.

Terje Dybvik
Redaksjonssjef