Det er et bondeopprør på gang

Gunnar Hofstad, nestleder i Industri- og Næringspartiet Trøndelag, har sendt oss dette leserinnlegget.

Gunnar Hofstad. 

Debatt

Det er et bondeopprør på gang. Et opprør, som burde engasjert oss forbrukere og politikere i minst like stor grad som bonden selv. Men, det kan virke som om noen oppfatter dette som et lønnsoppgjør, eller kamp om subsidier.

Dette er mye mer enn det.

Dette handler faktisk om å sikre matproduksjon, forvaltning av dyrket mark, utmark og å sikre god dyrevelferd.
Bønder langs kyst og fjorder har i tillegg vært en viktig del av forvaltningen av laks- og ørretbestanden. Det samme gjelder i innlandet, der uttak av laks og forvaltning i elvene ofte har vert utført av bønder.

Dette var i tidligere tider et tilskudd til forråd og inntekt på gårdene dette gjaldt.
Likedan var skogbruk, vedsalg, produksjon og salg av grønnsaker og rotvekster tilleggsinntekter til den enkeltes økonomi.

Dette var mulig, på grunn av at inntekten dette gav, at bonden hadde ressurser til å drive med alt dette.

Nå, i teknologiens høytid, så burde man tro at alt dette burde være mulig i dag også, og i vesentlig høyere grad.

Men den gang ei.
Bondens inntekt har i de senere år bare falt, og utgiftene økt.
Så bøndene har heller snevret inn på mangfoldet, i et forsøk på rendyrking av konsepter, i kampen om å øke effektivitet og inntekt.

Så til poenget.
Vi forbrukere burde stått i hopetall på barrikadene for den Norske bonden nå!

Norge ligger lavest i Europa på antibiotika-bruk I kjøttproduksjon, vi ligger bra an når det gjelder bruk av sprøytemidler.
Viste dere forresten at Sverige, som ligger på 2. plass i lav antibiotika-bruk, bruker nesten dobbelt så mye som Norge?
Tror faktisk de færreste vet dette, men det er vel verdt å merke seg.

Jeg er overbevist om, at å øke inntekten til den Norske bonden, er en ønsket utvikling for økt grad av god, sunn og kortreist mat til oss alle.

Likedan vil økt inntekt, sånn at bonden kan være bonde på heltid, gi han/henne mulighet for å legge flere timer i gården sin, og derved utvikle de mulighetene som geografiske forskjeller gir.
Det er forskjell på å drive gård på Toten, Vestlandet og i Finnmark.


Vi i Industri- og Næringspartiet ønsker levende bygder, større grad av selvforsyning og en innovativ og fremoverlent landbruksnæring, og støtter derfor bondens kamp for økte inntekter og utviklingsmuligheter.

Gunnar Hofstad,
Nestleder i Industri-og Næringspartiet Trøndelag

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.