Kjære politiker, ta oss inn i gigabitsamfunnet

Therese Eidsaune, regionsjef NELFO Trøndelag, og Per-Arne Sæther, daglig leder Rissa kraftlag, står bak dette leserinnlegget.

Therese Eidsaune, regionsjef NELFO Trøndelag, og Per-Arne Sæther, daglig leder Rissa kraftlag. 

Debatt

Det siste året med koronakrise, hjemmeskole og hjemmekontor har til det fulle vist oss hvor avhengige vi er av bredbånd. Bredbånd med god kapasitet og høy kvalitet, over hele landet, og ikke bare i de store byene der det bor flest folk.

Gigabitsamfunnet gir god næringspolitikk, velferdspolitikk og distriktspolitikk. Vår lokale minister, Linda Hofstad Helleland, understøtter dette i et innlegg 9. april under overskriften – Data skaper nye jobber i distriktene.

Men dessverre følger ikke hennes egen regjering opp med å tilrettelegge for den digitale infrastrukturen som er helt avgjørende for dette. Regjeringen la nylig frem Stortingsmeldingen Digital grunnmur hvor de bare gjentok åtte år gamle hastighetsambisjoner. Det er ikke godt nok for årene som kommer.

Skal Norge fortsatt være i front når det kommer til digitalisering, må vi ta steget inn i gigabitsamfunnet, slik bl.a. England og EU har satt mål om.

Nelfo, Abelia, Energi Norge og hele NHO-fellesskapet ber regjeringen og Stortinget sikre at minimum 95 prosent av husholdningene, bedrifter og offentlige kontorer skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 gigabit per sekund i løpet av 2025. De som holder til der dette blir vanskelig skal som et minimum ha tilgang til bredbånd med 100 megabit per sekund.

Vi ber også staten øke tilskuddsordningen for bredbånd til 1 milliard kroner per år. Markedet vil fortsatt løse det aller meste av utbyggingen av gigabit-bredbånd, men den statlige bredbåndsstøtten er nødvendig for å bygge ut områder som ikke klarer dette på rene kommersielle vilkår.

For folk handler dette om noe så grunnleggende som å kunne delta i samfunnet, tilgang til velferdstjenester og kunne gjennomføre arbeid og studier. For bedriftene handler det om å ha et stabilt og raskt nett. Her er det store regionale forskjeller. Skal vi dra nytte av den digitale utviklingen også utenfor de store byene, må den digitale motorveien forbedres.

Vi nyter godt av høy tillit og digital kompetanse sammenlignet med de fleste andre land. Vi tolker MR-bilder sammen med legen via nettet, vi jobber og studerer fra kjøkkenbenken og mange bedrifter overlever fordi de har funnet digitale måter å tilby varer og tjenester på. Med en målrettet god innsats på digital infrastruktur får samfunnet avkastning i form av digital inkludering, god konkurranseevne for næringslivet og gode offentlige tjenester som er tilgjengelige for alle.

Bedre bredbåndsdekning vil gi bedre tilgjengelighet, økt deltakelse, bedre beslutninger og høyere ressursutnyttelse.

På Fosen er vi godt i gang med utbyggingen av bredbånd, men skal vi lykkes med målet om at hele vår flotte region skal kunne ta del i gigabit samfunnet så må regjeringen løfte ambisjonene. Vesentlig.

Så, kjære politiker, ta oss inn i gigabitsamfunnet.

Therese Eidsaune
Regionsjef NELFO Trøndelag

Per-Arne Sæther
Daglig leder Rissa kraftlag

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.