Vi har pekt på ting som ikke fungerer, eller fungerer dårlig

Harald Fagervold har sendt inn dette leserinnlegget.

Harald Fagervold. 

Debatt

LES OGSÅ: - Jeg kan forsikre om at alle ansatte går på jobb, med en ...

Indre Fosen Pensjonistparti har gjennom lengre tid fått mange henvendelser fra innbyggere, derav mange fra pårørende ved Stadsbygd omsorgssenter.

Det kan være flere grunner til at disse ikke har sendt "formell klage." Disse grunnene går jeg ikke inn på her, men vi er orientert om det.

Vi presiserer at vi har ikke pekt på enkeltpersoner, PP betviler ikke at de ansatte gjør jobben sin. Men vi har pekt på ting som ikke fungerer, eller fungerer dårlig. Og sentralt i dette står beboerne.

Vi mener at det i for liten grad er tatt tak, at det i alle fall går for seint. PP tror at disse oppslagene er med på å rydde opp og føre til dialog. Det vil gagne både beboerne og de ansatte.

Og til slutt: Når PP får henvendelser fra pårørende/andre, kan vel vi ta tak i disse sakene, selv om det ikke er innlevert såkalt "formell klage"? Jeg mener fortsatt at vi har behov for et OMBUD, som kan nøytralt ta i mot henvendelser, sluse disse videre og følge opp. Og lukke sakene etterpå.

Harald Fagervold

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.