Vi er 49 ansatte som jobber hver dag for at ditt barn, barnebarn eller kanskje deg, skal ha tilfredsstillende fritidsaktiviteter eller opplevelser

Hanne Falstad skriver at hun er en stolt leder av kulturforetaket Roret i Ørland kommune.

Daglig leder i Roret kulturforetak KF, Hanne Falstad.  Foto: Emilie Sofie Olsen

Debatt

Les de tidligere innleggene i denne debatten her:

Ta oss tilbake til «normalen» slik at vi innbyggere slipper å «skjemmes»

Skal vi ta en kaffe, Christian?

Ørland kommunes vanvittige pengeforbruk

Roret Ørland kulturforetak KF (Roret KF) skal være en synlig og betydelig utviklingsaktør innenfor Ørland kommune sine tjenesteområder, og en positiv drivkraft for folkehelse, samfunns- og næringsutvikling. Vi har nå vært igjennom vårt første leveår som nytt kommunalt foretak, og vi ansatte setter pris på at vi er en bidragsyter for å gi Ørlands innbyggere bo og blilyst.

Flere av dere har enten barn, barnebarn eller er selv brukere av Roret KF sine tjenester. På dagtid er innendørs idrettsanlegg forbeholdt skole og barnehage. På ettermiddag og kveld er barn og unge prioritert i tildeling av halltid. Dette tilsvarer på dagtid at 1205 barn og unge som er innom idrettsanleggene, mens lag og organisasjoner har 843 barn og unge tom 16 år, som benytter anleggene på kveldstid. Kulturskolen har rundt 440 elever, mens Ungdomsklubbene har ca 200 barn og unge innom klubbene hver uke.

Ja, vi treffer mange hærlige barn og unge i løpet av uken. Det setter vi pris på. Og ikke minst at i Ørland kommune har våre politikere enstemmig vedtatt at barn og unge til og med fylte 16 år skal ha fri hall leie og tilgang. Det betyr mye for mange!

Koronaviruset har preget samfunnet vårt det meste av Roret KF sitt første leveår. Flere i vår kommune har kjent på ensomhet og utenforskap og ensomhet. Ønsket om nærhet har blitt til krav om avstand. Roret KF har måttet stenge. Tilbud til dere innbyggere har blitt stengt. Alt ble ikke som vi tenkte første året. Men allikevel har alle ansatte i Roret KF stått på og lagd mye aktivitet og tilbud til dere innbyggere. Aktiv sommer i fjor var stappfullt, og vi gjentar selvfølgelig dette i år også. Bare gled dere!

Roret KF jobber for å gjøre kommunen attraktiv for tilflytning, gi våre innbyggere gode opplevelser, bo og blilyst, og ikke minst samarbeide med Ørland kommune for å gjøre oss attraktive som en reiselivsdestinasjon. Ansatte i Roret har mangfoldig kompetanse, og i fjor vår utviklet de destinasjonssiden www.orland.no, som vi markedsførte stort. Dette medførte blant annet at Ørland kommune kom øverst over de mest besøkte reiselivsdestinasjonene i Midt Norge i fjor sommer. Roret har tett samarbeid med Ørland kommune og i år utvikler vi oss videre, der vi tilbyr opplevelsespakker, se på www.orland.no, som vi har store forventinger til. Allerede nå strømmer bestillingene på.

Denne type markedsføring er positiv for kommunens omdømme og vi har en forventning om at det også bidrar til tilflytting på sikt.

De flotte ansatte i Roret KF ja, hvem er vi? Vi er 36,92% årsverk fordelt på 49 ansatte som jobber hver dag for at ditt barn, barnebarn eller kanskje deg, skal ha tilfredsstillende fritidsaktiviteter eller opplevelser. Roret KF har en årlig omsetning på ca 35 millioner der Ørland kommune bidrar med et kommunalt tilskudd på ca 16,7 millioner for å forvalte både lovpålagte tjenester, og alt annet for å ivareta kommunes innbyggere. Dette er offentlig informasjon i protokoller fra kommunestyret.

Ørland kommune har valgt en unik og offensiv satsing med å etablere et kommunalt foretak som forvalter tjenester som Bibliotek, Kino, Konserter, Arrangement, Kulturskole, Idrett, Svømming, Frivilligheten, Ungdomsklubbene, Galleri, Museum, Historien, Kulturarven, samt den unike Naturen i vår kommune.

Roret KF ser frem til det videre gode samarbeidet med alle i vår kommune der vi sammen synligjør alt det flotte vi har å tilby samt bidrar til positiv drivkraft for folkehelse, samfunns- og næringsutvikling.

Stolt leder av Roret KF, Hanne Falstad

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.